امکانات سیستم حقوق و دستمزد

لیست برخی از امکانات سیستم حقوق و دستمزد مکس آیتم:

 • تعریف مشخصات شخصی پرسنل
 • تعریف مراکز هزینه
 • تعریف پروژه ها
 • تعریف مراکز بیمه
 • تعریف پست های سازمانی و سمت های شغلی
 • تعریف عوامل درآمد، کسور، هزینه، پارامتر و ... بتعداد نامحدود
 • مشخص کردن عواملی که می بایست در فیش حقوقی نمایش داده شوند
 • تعریف پاداش و جریمه و اعمال در فیش حقوقی
 • تعریف حکم حقوق برای پرسنل و تجدید حکم حقوق بتعداد نامحدود با آیتم های نامحدود
 • تعریف اولویت محاسبه پارامترهای فیش حقوق
 • تعریف وام بتعداد نامحدود برای پرسنل و پرداخت اقساط ماهیانه همراه با فیش حقوق
 • اعمال کسر هزار ریال همراه با فیش حقوق هر ماه
 • تعریف و تغییر پیام ماه به دلخواه مدیران برای نمایش در زیر فیش حقوق
 • تعریف فیش حقوق به سلیقه مدیران
 • تعریف مالیات برای محاسبه طبق جدول مالیاتی و اعمال تغییرات سالانه
 • امکان فرمول نویسی برای محاسبه عوامل درآمدها، کسورات و ...
 • گزارشات استاندارد
 • گزارش لیست هزینه ها
 • صدور فیش حقوق
 • استخراج گزارشات و ارسال به word, excel, PDF, html, text و ...
 • استخراج فایل حقوق پرسنل قابل ارائه به بانک
 • استخراج دیسکت بیمه
 • امکان تعریف گزارشات دلخواه کاربران و مدیران توسط خود آنها
 • تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات با حجم بسیار اندک
 • ارسال نسخه پشتیبان اطلاعات به ایمیل مدیران
 • بازیابی اطلاعات از نسخه پشتیبان حتی در صورت خراب شدن هارد سیستم
 • استفاده از پوسته های (Skin) بسیار زیبا در محیط نرم افزار
 • نصب وعملکرد سیستم بصورت شبکه
 • ثبت اتوماتیک سند حقوق و قرار گرفتن سند حسابداری مربوطه در سیستم حسابداری مالی مکس حساب

You are here:   واحد نرم افزارسیستمهای نرم افزارینرم افزار حقوق و دستمزد