انبار، خرید و فروش


سیستم جامع انبار گردانی، خرید، فروش و بازرگانی مکسوس دارای امکانات زیر می باشد:

 • · orange_mozaicامکان تعریف انبارها بتعداد نامحدود
 • · امکان تعریف کالاها با فرمت کد کالای قابل تعریف توسط کاربر
 • · امکان استفاده از بارکد برای کالاها
 • · امکان تعریف واحدها و مقادیر اولیه سیستم
 • · امکان مشخص کردن نوع و درجه کیفیت کالا با کد کالا
 • · تعریف گروه کالاها و انجام عملیات و دسته بندی های مختلف برای گروه کالاها بصورت یکجا
 • · تعریف مشتریان و درج اطلاعات تکمیلی برای آنها
 • · تعریف گروه مشتریان و تعریف و انجام عملیات مختلف برای گروه مشتریان
 • · ثبت رسید انبار( قبض انبار) و انجام عملیات مرتبط با آن
 • · ثبت حواله انبار و انجام عملیات مرتبط با آن
 • · ثبت برگه انتقال بین انبارها و انجام عملیات مرتبط با آن
 • · ثبت برگه برگشت از خرید و انجام عملیات مرتبط با آن
 • · ثبت برگه برگشت از مصرف و انجام عملیات مرتبط با آن
 • · ثبت فاکتور خرید و انجام عملیات مرتبط با آن
 • · ثبت فاکتور برگشت از خرید و انجام عملیات مرتبط با آن
 • · ثبت اعلامیه قیمت های مجزای کالاها برای گروه مشتریان مختلف
 • · ثبت فاکتور فروش و صدور اتوماتیک حواله انبار از روی آن
 • · ثبت پیش فاکتور فروش و امکان ثبت فاکتور فروش از روی آن
 • · ثبت فاکتور برگشت از فروش و انجام عملیات مرتبط با آن
 • · گزارش نمایش و کنترل کاردکس کالاها
 • · گزارشات موجودی عددی و ریالی انبارها و کالاها
 • · گزارشات استاندارد عملیات انبار گردانی
 • · گزارشات کامل عملیات خرید
 • · گزارشات کامل عملیات فروش
 • · امکان مشاهده سود و زیان
 • · تعریف فرمت دلخواه برای فاکتور فروش، خرید، رسید و حواله انبار
 • · امکان پشتیبان گیری(بک آپ) از اطلاعات بصورت خودکار در زمانهای معین
 • · امکان بازیابی اطلاعات از فایل پشتیبان با ظرفیت بسیار کم حتی در صورت خرابی کامپیوتر