نیازهای نرم افزاری

نیاز به نرم افزار یکی از جدی ترین و مهمترین نیازهای شرکتها، کارخانجات و اداره های خصوصی و دولتی می باشد. امروزه با گذشت زمان و پا به عرصه گذاشتن تجهیزات رایانه ای، نیاز به نرم افزار و سیستم های نرم افزاری مکانیزه بعنوان یک نیاز حیاتی برای مدیران و گردانندگان چرخهای صنعت مطرح گردیده است، استفاده از سیستمهای نرم افزاری دارای مزایای بسیار زیادی می باشد که به چند مورد از آنها اشاره می کنیم


 • برقراری ارتباط، هماهنگی و تعامل بخش های مختلف یک شرکت، کارخانه، اداره یا سازمان(لینک بودن قسمت های مختلف به یکدیگر)
 • بروز بودن اطلاعات و عدم نیاز به کارهای دستی و دفتری
 • برقراری ارتباط برخط (آنلاین) در قسمت های مختلف شرکت، کارخانه، اداره یا سازمان
 • دسترسی لحظه ای مدیران به عملکرد کارمندان از رایانه خودشان
 • توانایی ارائه گزارش عملکرد هر کارمند و درنتیجه امکان مشخص کردن کاربران خاطی
 • بهره گیری از عملیات مکانیزه و قرار گرفتن کنترل ها در سیستمهای نرم افزاری بمنظور تسریع عملیات ثبت و همچنین جلوگیری و به حداقل رساندن خطاهای انسانی
 • امکان بهره گیری از شبکه های کامپیوتری بمنظور انجام موازی کارهایی مانند ثبت همزمان اسناد
 • امکان پشتیبان گیری(بک آپ) از اطلاعات بصورت خودکار در زمانهای معین
 • امکان بازیابی اطلاعات از فایل پشتیبان با ظرفیت بسیار کم حتی در صورت خرابی کامپیوتر
 • انجام سریع عملیات محاسباتی و استفاده از محاسبات بهینه شده
 • ثبت تمام عملیات انجام شده توسط کاربران و امکان رهگیری اینکه کدام عملیات توسط کدام کد شناسه کاربری و از کدام کامپیوتر در سیستم صورت گرفته است
 • امکان برقراری ارتباط محاوره ای آنلاین بین شبکه ای(آنلاین چت) مابین کاربران در سیستمها
 • امکان ارسال نسخه پشتیبان اطلاعات به ایمیل مدیران
 • و ...